konferencja podsumowująca projekt

W dniu 23 września 2014 roku w Centrum Konferencyjno-Wypoczynkowym Pałac Łochów w Łochowie przy ul. M. Konopnickiej 1 odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn „Rozbudowa i modernizacja odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie Łochów” finansowanym z Funduszu Spójności w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

29.09.2014
więcej

Konkursy organizowane w ramach projektu pn. ,,Natura 2000 – naszą szansą''.

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku zaprasza wszystkich chętnych tj. dzieci, młodzież, nauczycieli oraz amatorów fotografii do udziału w konkursach organizowanych w ramach projektu pn. „Natura 2000 – naszą szansą”, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

19.09.2014
więcej

INFORMACJA DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH PRODUKCJĘ PIERWOTNĄ ŻYWNOŚCI ORAZ SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIĄ

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgrowie informuje, że zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym gospodarstwa działające na rynku spożywczym, tj. podmioty prowadzące produkcję pierwotną żywności pochodzenia roślinnego oraz podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią obowiązane są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.....

19.09.2014
więcej

Notatka ze spotkania roboczego w dniu 5 września 2014r.

dot. projektu POIiŚ 7.1-22.1 ,,Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)''.

19.09.2014
więcej

PRZEDSIĘBIORCO ! ! !

Urząd Miejski w Łochowie przypomina, że w dniu 30 września 2014r. upływa ustawowy termin do wniesienia III raty opłaty za korzystanie w 2014 r. z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Dopełnienie powyższego obowiązku jest warunkiem zachowania przez przedsiębiorcę uprawnień do kontynuowania sprzedaży napojów alkoholowych.  (...)

18.09.2014
więcej
1 2 3 4 5