targi rolnicze

AGRO-PARK ZAPROSZENIE

27.02.2015
więcej

KOMUNIKAT PGE

W związku z docierającymi do PGE Dystrybucja S.A. informacjami, o występujących przypadkach przesyłania do Odbiorców energii elektrycznej pism o rzekomej zmianie systemu rozliczeniowego oraz rachunku bankowego na który należy uiszczać należności za dostawy energii elektrycznej, pragniemy poinformować, iż Spółka nie prowadzi prac zmierzających do zmiany systemu rozliczeniowego, jak również nie kierowała do Odbiorców informacji o zmianie numerów rachunków bankowych.

27.02.2015
więcej

Szukaj książki

Teraz możesz sprawdzić czy książka jakiej szukasz jest w naszej bibliotece. Wystarczy że wejdziesz na http://msib.pl/ następnie w zakładkę ,,szukaj w bibliotekach'', powiat węgrowski.

11.02.2015
więcej

Opłaty za użytkowanie wieczyste!

Opłaty za użytkowanie wieczyste !

Dział Księgowości Urzędu Miejskiego,  uprzejmie informuje, że w dniu  31 marca upływa termin płatności za użytkowanie wieczyste.
Wysokość opłaty można uzgodnić pod nr tel. 25 643 78 27. Płatności można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego,  poniedziałek – piątek  od  9:00- 14:00  lub na rachunek bankowy BS w Łochowie nr 19923300010000012720000040

09.02.2015
więcej

Zapraszamy gimnazjalistów, uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich do zaprezentowania swoich umiejętności i uzdolnień w XV edycji konkursu.

Gimnazjum nr 2 w Wyszkowie jest pomysłodawcą i organizatorem Wyszkowskiego Dyktanda (do 2013r. Dyktanda Powiatowego) - konkursu ortograficznego, który od 2001r. na stałe wpisał się w cykl imprez szkolnych naszego powiatu. Swoim zasięgiem obejmuje gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Od początku honorowy patronat nad naszym przedsięwzięciem objęli: Burmistrz Wyszkowa i Starosta Powiatu Wyszkowskiego. Od grudnia 2012r. patronat nad naszym konkursem objął także Mazowiecki Kurator Oświaty. Rozszerzyliśmy zatem jego zasięg o inne powiaty, czyniąc go konkursem wojewódzkim.

06.02.2015
więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9