DEMENTI

informacja prasowa

19 sierpnia 2014 r.

W ostatnich dniach przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości rozpowszechniają nieprawdziwe informacje dotyczące umorzenia przez województwo opłat podwyższonych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie. Przedstawia się tę decyzję jako uznaniową, tymczasem jest to decyzja obligatoryjna. Mówiąc inaczej – zgodnie z obowiązującymi przepisami – skoro warszawski samorząd skończył na czas budowę oczyszczalni ścieków – władze województwa zobligowane są umorzyć opłaty z urzędu.

 

22.08.2014
więcej

Konkurs dla rolników i sołtysów

Zapraszamy rolników i sołtysów z terenow pow. węgrowskiego do udziału w V edycji Mazowieckiego Konkursu Wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ekologii w rolnictwie dla rolników i sołtysów.

20.08.2014
więcej

mammografia 01.09.2014

Bezpłatna mammografia w technologii cyfrowej. 1 września 2014r. Łochów, Aleja Pokoju 2 - przy Ośrodku Zdrowia ,,Nasze Zdrowie''.

Infolinia i zapisy: 254 64 10 lub 517 544 004.

18.08.2014
więcej

Natura 2000. Ostoja Nadliwiecka. Dolina Liwca.

Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu dyskusyjnym, które odbędzie się:

W dniu 20 sierpnia 2014r., w godzinach 10.00 - 12.00, w siedzibie Nadleśnictwa Siedlce w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 9.

12.08.2014
więcej

Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości.

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH (MJWPU)
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości.

04.08.2014
więcej
1 2 3 4