Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Strategia terytorialnej Partnerstwa Razem dla Rozwoju Doliny Liwca - zgłaszanie uwag

Burmistrz Łochowa zaprasza do wyrażenia opinii i uwag na temat projektu Strategii terytorialnej Partnerstwa Razem dla Rozwoju Doliny Liwca.

Partnerstwo Razem dla Rozwoju Doliny Liwca obejmuje samorządy: Powiatu Węgrowskiego, Miasta Węgrów, Gminy Liw, Gminy Strachówka, Gminy Stoczek, Gminy Sadowne, Gminy Miedzna, Gminy Łochów, Gminy Jadów oraz Gminy Korytnica.

W ramach współpracy samorządy te podejmują wspólne działania w celu pozyskiwania środków zewnętrznych skierowanych na rozwój obszaru partnerstwa. W tym celu została przygotowana strategia terytorialna, która  stanowi wyraz wspólnej polityki partnerskich gmin do roku 2030, nie odbierając żadnej z gmin prawa do przygotowania strategii rozwoju lokalnego.

20.09.2021
więcej

Punkt spisowy na Dożynkach Powiatu Węgrowskiego w Łochowie

16.09.2021
więcej

Zapraszamy do punktu szczepień na Powiatowych dożynkach w Łochowie

16.09.2021
więcej

Informacja Burmistrza łochowa

15.09.2021
więcej

UWAGA KOMUNIKAT!!!

W związku z sygnałami od mieszkańców o firmie, która wprowadza w błąd informując, że posiada umowę z Gminą Łochów i pozyskuje poprzez Gminę dofinansowanie w kwocie ok. 25.000 zł do instalacji fotowoltaicznej informujemy, że Burmistrz Łochowa nie zawarł umowy z żadną firmą na prowadzenie opisanych wyżej działań.

W Gminie funkcjonuje punkt konsultacyjny programu "Czyste Powietrze”, w którym przeszkolony pracownik pomaga wypełniać wnioski o dofinansowanie m.in. do wymiany kotłów oraz termomodernizacji budynków, a także montażu paneli fotowoltaicznych (nr tel. 25 643 78 77).    

15.09.2021
więcej