Narodowe czytanie "Wesela"

29.08.2017
więcej

zaproszenie na festyn "OTWÓRZ OCZY"

28.08.2017
więcej

List prezesa KRUS do rolników

24.08.2017
więcej

Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu

Ogłoszenie ma charakter informacyjny, celem umożliwienia zgłaszania się ewentualnych partnerów oraz wskazuje przesłanki wyboru partnera. Ogłoszenie to nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów  o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.

24.08.2017
więcej

Stypendia szkolne (socjalne) na rok szkolny 2017-2018

Podstawowe informacje

23.08.2017
więcej
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20