Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Raport o stanie gminy

Rok 2019 jest pierwszym, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Burmistrz Łochowa zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Miejskiej w Łochowie raport o stanie gminy za 2018 rok.

13.06.2019
więcej

.

11.06.2019
więcej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Barchowie - umowa

5 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w Łochowie podpisano umowę na realizację zadania: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barchów, Gmina Łochów (odcinek od linii kolejowej nr 6 do drogi krajowej nr 50, dz. ew. 653 w Barchowie).

05.06.2019
więcej

Dodatek energetyczny

Od 1 stycznia 2014r. osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy ma prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego. ...

30.05.2019
więcej

Przebudowa III odcinka ul. Chopina w Łochowie

24 maja w Urzędzie Miejskim w Łochowie, Wiceburmistrz Łochowa Małgorzata Łotarska w kontrasygnacie Skarbnik Gminy Łochów Marii Komuda podpisały umowę na kwotę 882 344,78 brutto. Przedmiotem umowy są roboty budowlane polegające na przebudowie ulicy Chopina w Łochowie wraz z odwodnieniem do kanalizacji deszczowej, w km od 0+400 do km 0+705, odcinek dł. 305 mb (od ulicy M. Sadzewicz do ul. M. Downarowicza) w ramach zadania w budżecie pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina”. Wykonawcą zadania jest  Paweł Jaczewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: P&K Jaczewscy Jaczewski Paweł, adres: Bednarze 12, 07-120 Korytnica. Przebudowa trzeciego już odcinka ul. Chopina ma być zrealizowana do końca września br.

24.05.2019
więcej