Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Informacja dotycząca nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa

 Od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. nadzór nad lasami prywatnymi w Gminie Łochów wykonuje

Piotr Czepek, Tel. 698696094.

       Telefonicznie można kontaktować się 7 dni w tygodniu od godz. 7:00 do 18:00.

Dyżury są odwołane

23.03.2020
więcej

UWAGA!!! Odwołanie badań

Odwołanie badań

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, mając na uwadze dobro beneficjentów i pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, zostają odwołane  wszystkie badania przez lekarza rzeczoznawcę / Komisję Lekarską  Kasy wyznaczone w Placówkach

23.03.2020
więcej

Komunikat Dyrektora SPZOZ w Węgrowie

19.03.2020
więcej

Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Węgrowie

Szanowni Państwo,
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Węgrowie bazując na dotychczasowej pomyślnej współpracy, zwraca się z uprzejmą prośbą o nieodpłatne rozpowszechnienie na stronie internetowej komunikatu pt. „ E-usługa zamiast wizyty w urzędzie skarbowym”, celem dotarcia do jak największej liczby odbiorców, wykorzystując możliwe kanały komunikacji.
E-usługa zamiast wizyty w urzędzie skarbowym

17.03.2020
więcej

KOMUNIKAT KRUS

17.03.2020
więcej