Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Dyżury Leśniczego w Urzędzie Miejskim w Łochowie od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Informacja dotycząca nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa

Od 1 lipca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku nadzór nad lasami prywatnymi w powiecie Węgrowskim wykonuje Pan Piotr Czepek, tel. 698-696-094.

27.11.2019
więcej

Mazowieckie Rezerwaty Przyrody

W ramach projektu "Mazowieckie rezerwaty przyrody" powstały dwa 🎬🎥 filmy.

Projekt dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

22.11.2019
więcej

Przetarg-sprzedaż samochodu pożarniczego OSP

ZARZĄDZENIE NR 84/2019 BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

22.11.2019
więcej

Tezaurus Nadliwiecki

18.11.2019
więcej

14.11.2019
więcej