Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Węgrowie

Informacja dla osób mieszkających poza granicami Polski dotycząca podatku PIT ...

28.06.2019
więcej

Powiatowy Lekarz Weterynarii zawiadamia

18.06.2019
więcej

Wakacyjne podróże

14.06.2019
więcej

Raport o stanie gminy

Rok 2019 jest pierwszym, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Burmistrz Łochowa zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Miejskiej w Łochowie raport o stanie gminy za 2018 rok.

13.06.2019
więcej

.

11.06.2019
więcej