Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Archiwum

Szukaj w archiwum:

WYBORY KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA UCZNIÓW GIMNAZJÓW Z TERENU POWIATU WĘGROWSKIEGO

Trudna sytuacja młodych ludzi wchodzących na rynek pracy nie pozwala nam biernie przyglądać się i czekać, aż problem sam się rozwiąże. Wpływ na ten stan rzeczy ma wiele czynników, zachodzące zmiany demograficzne, wybór kierunku kształcenia, niedopasowane kierunki kształcenia z faktycznym zapotrzebowaniem istniejącym na rynku pracy.

06.02.2014
więcej

Rozbudowa i modernizacja technologii uzdatniania wody

,,Rozbudowa  i modernizacja technologii uzdatniania wody dla istniejącej Stacji Uzdatnia Wody  w miejscowości Łosiewice w gminie Łochów dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki w kwocie 931 000 zł''.

14.01.2014
więcej

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Łochów dofinansowano przez WFOŚiGW.

16.12.2013
więcej

Eliminacje Mistrzostw Świata w unihokeju w Łochowie !!!

 Zobacz grafik:   Łochów,  Poland -  29.01-02.02.2014

 

22.10.2013
więcej

Przepis na sukces współfinansowanego ze środków UE

Do projektu zostaną przyjęci:

-        70 osób zwolnionych, które utraciły pracę z przyczyn dot. zakładu pracy, przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,

-        50 osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dot. zakładu pracy, zatrudnionych przez pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne.

28.11.2013
więcej