Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Archiwum

Szukaj w archiwum:

Gazociąg w Łochowie

15 stycznia 2016 r. odbyło się spotkanie koordynacyjne w sprawie gazociągu do Łochowa z firmą Sime Polska Sp z o.o. Omówiony został stan projektowy inwestycji.

15.01.2016
więcej

Jesienne obrazy malowane światłem

Wystawa zdjęć prezentuje piękno przyrody dorzecza Bugu i Liwca oraz problemy jej ochrony.

28.01.2016
więcej

Podpisanie umowy partnerskiej obszaru funkcjonalnego doliny Liwca

W dniu 20 stycznia 2016 r. w Łochowie, w gościnnych progach Pałacu Łochów, w obecności Marszałka Województwa Mazowieckiego.

20.01.2016
więcej

Kandydaci na Burmistrza

W dniu 29 grudnia Miejska Komisja Wyborcza podjęła uchwałę o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Łochowa.

30.12.2015
więcej

Konsultacje Strategii Rozwoju Gminy Łochów

Przedstawiamy do konsultacji społecznych dokument pod nazwą: „Strategia Rozwoju Gminy Łochów na lata 2016-2022 z perspektywą do 2027” i zwracam się z prośbą do mieszkańców Gminy Łochów o wnoszenie uwag do dokumentu.

12.01.2016
więcej