Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2017 ROKU

INWESTYCJE ZREALIZOWANE W 2017 ROKU

 

 1. Wykonanie parkingu przy budynku ŁKS Łochów

Całkowita wartość zadania –  494 920,00 zł

 

 1. Budowa łącznika na osiedlu Węgrowska-od ul. Waryńskiego do Alei Węgrowskiej

Całkowita wartość zadania – 9 000,00 zł

 

 1. Budowa ul. Parkowej w Łochowie

Całkowita wartość zadania –  589 548,43 zł

 

 1. Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina

Całkowita wartość zadania –  605 070,00 zł

 

 1. Przebudowa drogi gminnej nr 420406W Dąbrowa - Kamionna na odcinku od km 0+000 do km 0+980 o długości 980 mb wraz z 3 przepustami

Całkowita wartość zadania –  794 661,17 zł

środki gm. Łochów – 190 740,17 zł

dotacja  w ramach usuwania skutków zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej  –
603 921,00 zł

 

 1. Przebudowa drogi gminnej nr 420418W Łojew – Samotrzask - Burakowskie na odcinku od km 0 +810 do km 1 + 945 o dł. 1135 mb

Całkowita wartość zadania –  1 367 556,49 zł

środki gm. Łochów – 367 556,49 zł

dotacja  w ramach usuwania skutków zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej  –
1 000 000,00 zł

 

 1. Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem, jako początek tworzenia nowego centrum kultury

Całkowita wartość zadania –  2 043 949,63 zł

 

 1. Przebudowa drogi gminnej w Gwizdałach

Całkowita wartość zadania –  249 167,03

środki gm. Łochów – 164 167,03

dotacja  z funduszu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych (marszałek Woj. Mazowickiego) – 85 000,00

 

 1. Kompleksowe przygotowanie sali widowiskowej z reżyserką i ministudia nagraniowego

Dotacja dla MiGOK w kwocie 200 000,00 zł

 

 1. Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na terenie powiatu węgrowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 4209W Ogrodniki –Grabowiec

Dotacja dla powiatu węgrowskiego w kwocie 692 717,25 zł

 

 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4214W Łochów- Twarogi –Gruszczyno w km od 1 +652,00 do 3 +248,00 w miejscowości Laski, długość odcinka 1596 mb

Dotacja dla powiatu węgrowskiego w kwocie 206 000,00 zł

 

 1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów – etap I

Całkowita wartość projektu –  5 174 733,21

Środki gm. Łochów – 2 329 514,57

Dofinansowanie z EFRR – 2 845 218,64

Zakończenie projektu – 10 kwiecień 2018 r.

 

 1. Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów – wniosek w trakcie oceny merytorycznej.

Całkowita wartość projektu –  5 174 733,21

Środki gm. Łochów – 2 329 514,57

Dofinansowanie z FS – 2 845 218,64

 

Zadanie 5 - Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicach Sosnowa, 1-go Maja, Czereśniowa w Łochowie.

Całkowita wartość zadania  –  750 066,30

Środki gm. Łochów – 750 066,30 (po uzyskaniu pozytywnej oceny 361 312,43)

Dofinansowanie z FS – (po uzyskaniu pozytywnej oceny wysokość dofinansowania 388 753,87)

Zakończenie zadania – 31 październik 2018 r.

 

 1. Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych na budynku garażowo – magazynowym oraz łącznika na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna

Całkowita wartość zadania – 76 000,00 zł

 

 1. Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia przedszkoli w Łochowie - zmiana sposobu użytkowania części budynku piętrowego Szkoły Podstawowej nr 1 w Łochowie na przedszkole.

Całkowita wartość zadania - 297 168,00 zł

 

 1. Adaptacja pomieszczeń części budynku oświatowego w Łosiewicach na potrzeby archiwum – etap I

Całkowita wartość etapu I – 254 245,72 zł

 

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej  w Budziskach  - etap II.

Całkowita wartość zadania  –  1 315 742,58 zł

Dofinansowanie z EFRROW – 520 506 zł

W roku 2017 wykonano I etap na wartość 377 841,27 zł, w tym dofinansowanie z EFRROW – 46 116 zł

Zakończenie zadania – 31 październik 2018 r.

 

18. Budowa sieci wodociągowej w ul. Spokojnej, Żytniej

        Całkowita wartość zadania - 78 312,74 zł brutto