Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Parking przy Budynku ŁKS w Łochowie

Wykonanie parkingu przy budynku ŁKS Łochów w ramach zadania w budżecie „Modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów”

 

Zakres zadania obejmuje:

- budowa placu postojowego dla samochodów osobowych, autokarów, ciągów jezdnych oraz placu manewrowego z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej – 2081m2,

- budowa ciągów pieszych z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce piaskowej – 149,20m2,

- budowa odwodnienia, studni chłonnych

 

WARTOŚĆ ZADANIA – 494 920,00

OKRES REALIZACJI - 2017R.