Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Przebudowa drogi gminnej nr 420418W Łojew – Samotrzask – Burakowskie

„Przebudowa drogi gminnej nr 420418W Łojew – Samotrzask – Burakowskie na odcinku od km 0+810 do km 1+945 o długości 1135mb”

 

Zakres zadania obejmuje:

Wykonanie drogi jednojezdniowej dwupasmowej o szerokości jezdni 5m wykonanej na podbudowie z kruszywa łamanego  oraz z dwóch warstw betonu asfaltowego 4+3, wykonanie poboczy utwardzonych. Zjazdy wykonane zostaną z kostki betonowej oraz kruszywa. Budowa przepustu o średnicy 2xØ600mm, dł.22m.

 

Całkowity koszt zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskim: 1 362 021,50

Kwota promesy: 1 000 000,00

OKRES REALIZACJI – 2017R.