Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Przebudowa drogi gminnej w Gwizdałach

„Przebudowa drogi gminnej  w Gwizdałach, km 0+000 – 0+375, długości odcinka 375 mb”

Zakres prac obejmuował przebudowę  drogi gminnej w Gwizdałach o długość odcinka 375 mb, w tym: roboty pomiarowe, roboty przygotowawcze, roboty ziemne, wykonanie przepustu drogowego Ø 800 z rur HD-PE, wykonanie przepustów pod zjazdami, wykonanie podbudowy drogi z kruszywa łamanego kamiennego frakcji 0/31,5 mm zagęszczonej mechaniczne gr. 15 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej (4+3cm),wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5, wykonanie oznakowania pionowego.
 
WYKONAWCA: Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid Czystość Spółka Jawna z siedzibą w Wołominie przy ul. Sławkowskiej 22, 05-200 Wołomin.

 

WARTOŚĆ ZADANIA – 249 167,03

DOFINANSOWANIE Z URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO – 85 000,00 (ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych).