Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Przebudowa ul. Chopina w Łochowie

Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ulicy Chopina,  km 0+000 - 0+220, długość odcinka 220 mb.

 

WYKONAWCA - „GARDEN-BRUK” Wojciech Przyborowski, Laski 29, 07-130 Łochów

WARTOŚĆ ZADANIA – 600 000,00

Termin wykonania: 30.11.2017 r.

 

Zadanie polegające na przebudowie i budowie ulicy Chopina w Łochowie na odcinku km 0+000 - 0+220, długość odcinka 220 mb, w ramach zadania w budżecie pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ulicy Chopina”.

 

  1. Rozwiązania projektowe:

1)   klasa ulicy: L, teren zabudowany Vp =50 km/h,

2)   długość 220 m,

3)   jedna jezdnia 6.0 m (2x3,0m),

4)   szerokość pasa ruchu 3,0 m,

5)   chodniki dwustronne, szerokość 1,5 m.

 

  1. Zakres robót:

1)   roboty przygotowawcze,

2)   roboty ziemne,

3)   odwodnienie korpusu drogowego,

4)   wykonanie podbudowy,

5)   wykonanie nawierzchni,

6)   wykonanie elementów ulic,

7)   oznakowanie,

8)   wykonanie robót wykończeniowych,

9)   wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.