Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie

Przedmiotem projektu „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem, jako początek tworzenia nowego centrum kultury” jest rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne historycznego obiektu Stacji kolejowej w Łochowie wraz z otoczeniem.

Gmina Łochów 23.11.2015r podpisała z Konsorcjum Budowlanym „DARCO” Dariusz Żak z Radomia umowę na „Rewitalizację budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz
z najbliższym otoczeniem, jako początek tworzenia nowego centrum kultury”,
umowa zakłada wykonanie robót polegających na przebudowie i remoncie budynku dworca kolejowego w Łochowie.

 Kwota umowy z Wykonawcą -  1 768 819,93zł

OKRES REALIZACJI 2015-2017

 

W ramach „Rewitalizacji budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem, jako początek tworzenia nowego centrum kultury” zostały wykonane działania polegające na:

„Wykonaniu chodnika z kostki brukowej przy budynku dworca kolejowego w Łochowie

Zakres zadania obejmuje:

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm – 950,00 m2,

- budowa chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 950,00 m2,(kostka ozdobna) zgodnie z projektem zagospodarowania terenu dworca kolejowego w Łochowie,

- montaż krawężników betonowych o wym.15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 80 mb,

- montaż obrzeża betonowego o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – 150 mb.

 

WARTOŚĆ ZAMÓWEINIA: 130 833,80

TERMIN REALIZACJI – 03.11.2017R.

 

Dostawa wraz z montażem wyposażenie do budynku dworca kolejowego w Łochowie

 

1. Krzesło tapicerowane na ramie stalowej malowanej proszkowo z nierysującymi podłogi stopkami – 100 sztuk,

2. Stół stabilny metalowy stelaż malowany proszkowo, blat stołu wykonany z trwałej płyty laminowanej o grubości 18mm zabezpieczonej przed porysowaniem, odstawa stołu składana – 16 sztuk,

3. Ławka do poczekalni wolnostojąca z trzema i pięcioma siedziskami ze sklejki fornirowanej – 2 kpl.

 

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA: 24 030,00

TERMIN REALIZACJI – 06.11.2017R.