Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Wideoinstrukcje - kotły na pelet

Filmy instruktażowe dla uczestników projektu Odnawialne Źródła Energii w Gminie Łochów /kotły na pelet/.

 

CZYSZCZENIE KOTŁA NA PELET

https://www.dropbox.com/s/rhrjgckr35lhaal/CZYSZCZENIE%20KOT%C5%81A.mp4?dl=0

 


OBSŁUGA STEROWNIKA

https://www.dropbox.com/s/8h8czhzha9n08z0/OBS%C5%81UGA%20STEROWNIKA.mp4?dl=0

 

 

„Odnawialne źródła energii  w Gminie Łochów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, działanie 4.1. Odnawialne źródła energii (OZE).

 

Odnawialne źródła energi w Gminie Łochów