Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

UWAGA!!! URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE ZAMKNIĘTY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW. Mając na uwadze zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa od wtorku 27 października 2020 r. do odwołania, Urząd Miejski w Łochowie rozpoczyna pracę w trybie wewnętrznym.

Nowe inwestycje, Dni Łochowa 2014

16b8cb4bd103df25214379eb446fb31f.JPG

Pogoda w tym momencie była jak na zamówienie – deszcz nie padał, słońce nie prażyło, więc dokonania otwarcia kolejnych nowych inwestycji można było rozpocząć. 12 lipca 2014r Burmistrz Łochowa Marian Dzięcioł poprowadził uroczystość otwarcia ul. M. Sadzewicz i ul. Kolejowej przy której dokonali przecięcia wstęgi:

- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki,

- Burmistrz Miasta Węgrowa Jarosław Grenda,

- Wójt Gminy Jadów Dariusz Stanisław Kokoszka,

- Józef Smakosz Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. Ostrów Maz.,

- Starosta Węgrowski Krzysztof Fedorczyk,

- z zespołu inwestycyjnego Elżbieta Pietrzak,

- oraz najmłodsi mieszkańcy ulicy Kolejowej i M. Sadzewicz.

Celebrację poświęcenia nowych inwestycji poprowadził ks. proboszcz parafii Łochów Ryszard Nicpoń.

 

Przedmiotem inwestycji była ul. Kolejowa o łącznej długości 565 m i część ul. Marii Sadzewicz o długości 110 m. z  projektu: ,,Poprawa bezpieczeństwa i dostępności centrum Łochowa poprzez przebudowę ulicy Kolejowej i części ulicy M. Sadzewicz’’ w ramach programu wieloletniego pod nazwą ,,Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność Rozwój’’. Przebudowano jezdnię wraz z podbudową, krawężnikami, obustronny chodnik na odcinku 565m, 38 zjazdów bramowych, nowy kolektor kanalizacji deszczowej oraz nowe oznakowanie pionowe i poziome. Wartość projektu: 839 993 zł Finansowanie : budżet państwa - 419 996 zł. Budżet Gminy Łochów - 388 197 zł. Środki prywatne : 31 800 zł. Darczyńcy - partnerzy prywatni, którzy zaangażowali się w budowę:

1)            Rada Rodziców przy Samorządowym Przedszkolu nr 1 w Łochowie,

2)            Pan Roberta Skóra, Łochów

3)            Aptekę VERBENA Piotrowscy i s-ka s. j. Łochów

4)            Pan Wojciech Krysik, Łochów,

5)            Pani Małgorzata Suchenek, Łochów

6)            Gminną Spółdzielnia „SCh" w Łochowie,

7)            Pan Przemysław Kruk, Łochów

8)            Pan Mariusz Gabelski, Łochów

9)            Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie,

10)          Pani Barbara Zach, Łochów

11)          P.H.U.P.„MIRPOL" Mirosław Ziółkowski, Łochów

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg w Ostrowi Mazowieckiej, Prezes Józef Smakosz. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - Pan inż. Krzysztof Makowski - firma PROMAK. Pracownicy UM w Łochowie zaangażowani w realizację: Faza przygotowawcza i realizacja: Elżbieta Pietrzak i Adam Bala Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej: Katarzyna Kulik i Maciej Folman.

 

Burmistrz wspomniał również o zakończonym projekcie kolektorów słonecznych ,,Gmina Łochów przyjazna środowisku naturalnemu – OZE’’ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu IV ,,Środowisko, Zapobieganie Zagrożeniom i Energetyka’’ Działania 4.3 ,,Ochrona Powietrza, Energetyka’’ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Przedsięwzięcie polegało na budowie kompleksowego systemu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Gminie Łochów. Inwestycja obejmowała montaż instalacji solarnych w 463 obiektach mieszkalnych należących do mieszkańców gminy Łochów. Instalacje solarne (kolektory płaskie) są wykorzystywane do podgrzania ciepłej wody użytkowej. Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane w latach 2007-2008 z wykorzystaniem środków pożyczki WFOŚiGW w Warszawie. Celem projektu jest polepszenie jakości powietrza w gminie Łochów poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. W perspektywie długoterminowej takie działania przyczynią się do poprawy jakości środowiska na obszarze Gminy Łochów.

 

Po części oficjalnej – otwarciu inwestycji gości zaproszono na Dni Łochowa w centrum na placu przy fontannie. Każdy mógł posłuchać swoich ulubionych utworów na żywo przez artystów grających na scenie, zakupić pamiątkę z rękodziełem artystycznym, zjeść niecodziennych, ale swojskich potraw. Grały zespoły z zagranicy – Nowa Hoculija, Bum Bum Orchestra, a także Erotyki Ludowe – Etno Jazz. W międzyczasie można było za darmo zdobyć ulubioną lekturę ze stoiska łochowskiej biblioteki, a w zamian za to pozbyć się książek niepotrzebnych w swoim domu. Dookoła placu mnóstwo stoisk z pamiątkami, kuchnią regionalną, wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży, a na wieczór koncert Tomasz Niecik, który grał do późnych godzin nocnych. Jak zwykle jesteśmy wdzięczni Dyrektorowi Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie oraz Burmistrzowi Łochowa za organizowanie wszelkich imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy Łochów – bez tego świat byłby szary i ponury. ;)

 Anna Szcześnik


Zobacz listy przesłane do Burmistrza Łochowa:

 

* od MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO,

* od MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI,

* od Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.


 

 

autor: A.Szcześnik