Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Komisja ds. Rozw. Prob. Alkohol.

DZIEŃ OTWARTY

Zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY do Świetlicy Opiekuńczo Wychowawczej w Łochowie ul. Fabryczna. 12 października 2018 r. od godz. 17:00

18.10.2018
więcej

Ogłoszenie Burmistrza Łochowa

Burmistrz Łochowa zaprasza do składania ofert na stanowisko pomoc opiekuna świetlicy.

31.08.2018
więcej

Ogłoszenie Burmistrza Łochowa

Burmistrz Łochowa zaprasza do składania ofert na stanowisko opiekun świetlicy.

31.08.2018
więcej

Przeprowadzenie i sporządzenie Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych na terenie gminy Łochów

Zamówienie na Przeprowadzenie i sporządzenie Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych na terenie gminy Łochów

 

więcej

MIEJSKA KOMISJA DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ŁOCHOWIE

 

Skład Komisji:

PRZEWODNICZACY Marek Górniaczyk

V-CE PRZEWODNICZACY Magdalena Sobiczewska

SEKRETARZ Jadwiga Mielcarz

CZŁONKOWIE

Marzena Wójcik

Ewa Kosiorek

ks. Przemysław Łoza

Ireneusz Siemek

 

Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łochowie działa na podstawie:

  1. ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487),
  2. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.),
  3. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 z późn. zm.),
  4. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 224 z późn. zm.),
  5. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.),
  6. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446)
  7. zarządzenie Burmistrza Łochowa z dnia 26 października 2016 nr 72/2016
  8. zarządzenie Burmistrza Łochowa z dnia 3 października 2017 r. nr 99/2017

 

ZARZĄDZENIE NR 24/2018 BURMISTRZA ŁOCHOWA
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Łochów. (pobierz plik PDF)


OGŁOSZENIE BURMISTRZA ŁOCHOWA

Burmistrz Łochowa zaprasza do składania ofert na stanowisko opiekuna świetlicy wiejskiej.

04.01.2018
więcej