Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA


ostatnai modyfikacja: 05.12.2018
dodane: 04.07.2017
Burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski uzyskał absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2016.
Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.
Radni Rady Miejskiej, po zapoznaniu się z pozytywną opinią organu i sprawozdaniami burmistrza, byli jednogłośni.
 
Uzyskanie lub nieuzyskanie absolutorium nie pociąga za sobą żadnych skutków formalnych, jest jednak potwierdzeniem akceptacji przez Radę Miejską działań burmistrza w danym roku budżetowym i oceną jego pracy. Ocena była zdecydowanie pozytywna.
 
PREZENTACJA ABSOLUTORIUM pobierz plik w PDF
 
 
 

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości