Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

AKTYWIZACJA OSOB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE WĘGROWSKIM (II)


ostatnai modyfikacja: 21.08.2016
dodane: 04.03.2016

 

POWIATOWY URZĄD PRACY w WĘGROWIE

zaprasza do udziału w projekcie

 

AKTYWIZACJA OSOB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE WĘGROWSKIM (II)

realizowanego w ramach Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Osi priorytetowej I osoby młode na rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat z grupy NEET (tj. w wieku do 30 r.ż., z ustalonym II profilem pomocy, które nie kształcą się tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, nie szkolą się i w okresie ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyli w pozaszkolnych zajęciach finansowanych ze środków publicznych mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy). Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie węgrowskim. Wartość projektu 3 671 507,70 zł. Wkład Unii Europejskiej 3 094 346,69zł.

 

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:

  • Poradnictwo zawodowe
  • Pośrednictwo pracy
  • Staże
  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
  • Szkolenia

 

 

Dokładne informacje na temat projektu można uzyskać w siedzibie

Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie, ul. Piłsudskiego 23

tel. 025 792 37 57

www.mapadotacji.gov.pl

 

 

aktywizacja_osob_mlodych

 

autor: A.Szcześnik


przejdź do archiwum wiadomości