Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Ankieta dla podróżujących


ostatnai modyfikacja: 08.11.2017
dodane: 04.07.2017

W związku z realizacją projektu pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie” (RPO WM 2014-2020 Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.1 Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej, typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej) zwracamy się do Państwa o uczestnictwo w ankiecie, która ma na celu zweryfikowania potrzeby utworzenie punktu przesiadkowego w Gminie Łochów wraz z budową miejsc postojowych dla osób korzystających z komunikacji zbiorowej.

 

ANKIETA WAŻNA DO 15 LIPCA 2017

Ankieta dla podróżujących mieszkańców Gminy Łochów

 

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości