Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Łochowie ul. Dolna


ostatnai modyfikacja: 09.11.2015
dodane: 10.10.2015

 

 Budowa kanalizacji sanitarnej w Łochowie ul. Dolna

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Łochowie ul. Dolna”

 

Dnia 28.09.2015 r. została podpisana umowa pożyczki

„Budowa kanalizacji sanitarnej w Łochowie ul. Dolna dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 324.498,33 zł”.

 

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granicy działki w miejscowości Łochów, w tym wykonanie:

  1. kanałów sanitarnych  – 1112 mb
  2. kanalizacji tłocznej  – 85 mb
  3. przepompowni ścieków z przyłączem energetycznym – 1 szt
  4. odgałęzień kanalizacyjnych – 108 mb
  5. przyłączy kanalizacjyjnych – 208 mb

 

Termin zakończenia inwestycji:

  1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Łochowie ul. Dolna - termin wykonania zadania do 30.09.2015 r.

2. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Łochowie - termin wykonania 31.10.2015 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autor: A.Szcześnik


przejdź do archiwum wiadomości