Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Czasowy posterunek w Ostrówku zamknięty


ostatnai modyfikacja: 05.12.2018
dodane: 15.09.2017

Wszyscy wiemy jak ważną rolę odgrywa czas gdy dochodzi do wypadku lub pożaru. Czasowy posterunek  JRG Węgrów w Ostrówku służy przede wszystkim skróceniu czasu dojazdu do zdarzenia i bezpośrednim zabezpieczeniu Miasta i Gminy Łochów, Gminy Sadowne i Gminy  Stoczek. Gmina Sadowne wraz z Gminą Łochów odpowiadają za finansowanie tegorocznej pracy strażaków, wójt Gminy Stoczek odmówił finansowania.

Posterunek składa się ze strażaków zawodowych i ochotników, pełniących służby w systemie zmianowym. Posterunek funkcjonuje na terenie Gminy Łochów od 2000 roku, początkowo w siedzibie OSP Łochów Al. Węgrowska, a od 2009 roku został przeniesiony do OSP w Ostrówku.

Zabezpieczenie pełnione jest w okresie "palnym" tj. kwiecień-wrzesień, przez jeden samochód JRG Węgrów (w chwili obecnej jest to 671[M]25 GCBA-Rt 4/27 Star/Man).

Obsadę całodobową posterunku zapewnia KP PSP w Węgrowie. W chwili ogłoszenia alarmu bojowego dla Posterunku pierwszym samochodem bojowym wyjeżdża obsada całodobowa z JRG wraz ze strażakami z OSP (jako niezbędne uzupełnienie obsady bojowej).

W ciągu pięciu miesięcy działalności zastęp Posterunku wyjechał do 137 zdarzeń (w tym 35 pożarów, 91 miejscowych zagrożeń, oraz 11 alarmów fałszywych). Ilość interwencji stanowiła ok. 25% wszystkich zdarzeń powiatu węgrowskiego w tym przedziale czasowym, i była zbliżona  do roku ubiegłego.

Posterunek działał od 12 kwietnia do 12 września br. W oficjalnym zamknięciu i odprawie uczestniczyli: Burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski, Komendant Powiatowy PSP st. bryg. mgr inż. Jarosław Soszyński, Dowódca JGR PSP bryg. mgr inż. Zbigniew Domański, Z-ca dowódcy JGR PSP bryg. mgr inż. Jacek Iwanowski, Gminny Komendant OSP Paweł Łabaj i Prezes Zarządu Powiatowego OSP Ryszard Gajewski.

Burmistrz Gołaszewski podziękował za ofiarną służbę strażakom i obiecał zabezpieczyć środki w przyszłym roku na działalność Posterunku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości