Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

dofinansowanie inwestycji


ostatnai modyfikacja: 05.12.2018
dodane: 11.12.2017

Dnia 17.11.2017 r. została podpisana umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie inwestycji pn.

 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów – etap I”

 

Termomodernizacja dotyczy dwóch budynków oświatowych Szkoły Podstawowej Nr 1
w Łochowie oraz budynku administracyjno - biurowego na potrzeby OSP Łochów Fabryczna w Łochowie. Planowane prace termomodernizacyjne mają na celu zmniejszenie strat ciepła w zakresie przenikania przez przegrody zewnętrzne oraz poprawienie estetyki budynku. Zastosowanie w termomodernizacyjnych budynków instalacji OZE, w tym pomp ciepła i instalację ogniw fotowoltaicznych ma na celu poprawienie jakości użytkowania budynku, wzrost komfortu cieplnego, obniżenie kosztów ogrzewania, zmniejszenie emisji substancji zanieczyszczających do atmosfery oraz wzrost efektywności energetycznej.

 

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów – etap I dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 574 990,60 zł”

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości