Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Gmina Łochów po raz kolejny stawia na projekty proekologiczne


ostatnai modyfikacja: 05.12.2018
dodane: 20.07.2017
Dobra wiadomość dla mieszkańców gminy Łochów. Do końca 2018 roku ponad 9,8 mln zł z funduszy unijnych gmina zainwestuje w odnawialne źródła energii. W ramach realizowanego projektu zostaną zakupione i zamontowane instalacje OZE tj. instalacje solarne dla 555 budynków mieszkalnych oraz dla budynku „Wspólnoty mieszkaniowej”. Poza tym dla 218 budynków mieszkalnych zamontowane będą instalacje fotowoltaiczne, a w 126 budynkach mieszkalnych zainstalowane zostaną kotły na biomasę.
W tym celu 20 lipca 2017 r. została zawarta umowa pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego reprezentowanym przez: Wicemarszałek Janinę Ewę Orzełowską oraz Członka Zarządu Elżbietę Lanc a Burmistrzem Łochowa Robertem Mirosławem Gołaszewskim przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Łochów Marii Komuda.
Całkowita wartość projektu wynosi 13 634 106,51 zł. Wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą: 12 282 045,02 zł.
Wykonane w ramach projektu instalacje OZE (odnawialne źródła energii) wpłyną na racjonalizację zużycia energii oraz promocję rozwiązań zmniejszających jej zużycie, a przede wszystkim przyczynią się do obniżenia emisji gazów cieplarnianych w naszej gminie.
Przeprowadzenie przetargu, podpisanie umów z mieszkańcami: jesień 2017 r.

 

 

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości