Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Gmina Łochów zajęła III miejsce w Województwie Mazowieckim!


ostatnai modyfikacja: 09.02.2015
dodane: 16.09.2014

  W Łochowie wiemy jak skutecznie pozyskać dofinansowanie na realizacje potrzeb mieszkańców.

 

 

Już po raz ósmy  w Hotelu Kuźnia Napoleońska Paprotnia, (gmina Teresin, powiat sochaczewski) w dniach 3-4 września 2014r. odbył się  Mazowieckim Kongresie Rozwoju Obszarów Wiejskich. Tematem przewodnim kongresu były doświadczenia z wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wraz z planem na najbliższe lata oraz realizacja podejścia Leader.

Po raz kolejny wymieniono  doświadczenia w skali całego regionu oraz omówiono  kierunki rozwoju obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej. 

W czasie trwania Kongresu odbyło się  wręczenie  pamiątkowych pater dla najefektywniejszych beneficjentów PROW 2007-2013. Gminę Łochów reprezentowała Pani Urszula Anna Kalinowska – Zastępca Burmistrza Łochowa wraz z pracownikami z zespołu ds. inwestycji Panią Elżbieta Pietrzak i Panem Mariuszem Dybką.  Gmina Łochów zajęła III miejsce w Województwie Mazowieckim pod względem pozyskanych środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Gmina Łochów pozyskała 7,97 mln zł (Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiesjkich) i realizowała z PROW 2007-2013 następujące inwestycje:

W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”:

 1. „Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Baczki wraz z organizacją terenu rekreacji.
 2.  „Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Budziska”.
 3. „Utworzenie świetlicy wiejskiej we wsi Brzuza na bazie budynku szkoły”.
 4. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Laskach, Gmina Łochów”.
 5. ”Utworzenie świetlicy wiejskiej we wsi Łazy”
 6. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Matałach, Gmina Łochów”.

W ramach działania „ Podstawowe usługi dla ludności”:

 1. „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich w gminie Łochów” ( modernizacja SUW Łosiewice, budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach).
 2. „Budowa  targowiska miejskiego „Mój rynek” w Łochowie”.

W ramach działania ”Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”  (podejście LEADER):

 1. „Zagospodarowanie przestrzeni społeczno-kulturalnej na terenach wiejskich w gminie Łochów poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Barchowie i budowę placu zabaw we wsi Ostrówek”.
 2.  „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Barchowie, gmina Łochów”  (małe projekty).
 3. „Zagospodarowanie terenu parku „Dębinka” w Gminie Łochów” (małe projekty).
 4. ”Utworzenie świetlicy wiejskiej we wsi Łazy- etap II”.
 5.  „Łochów, Korytnica, Stoczek- Przewodnik turystyczny”  (małe projekty).

Kampania edukacyjno-szkoleniowa na temat ekologii dla mieszkańców Gminy Łochów (małe projekty).

 

 

 

 

 

autor: A.Szcześnik


przejdź do archiwum wiadomości