Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Gwizdały docenione na II Kongresie Turystycznym Powiatu Węgrowskiego


ostatnai modyfikacja: 05.12.2018
dodane: 15.09.2017

W Węgrowskim Ośrodku Kultury po raz drugi Starostwo Powiatu Węgrowskiego zorganizowało Kongres Turystyczny. W wydarzeniu udział wzięli samorządowcy oraz przedstawiciele instytucji kulturalnych, branży turystycznej, twórców artystycznych, lokalnej gastronomii, a także mediów. Gośćmi honorowymi kongresu były przedstawicielki Samorządu Województwa Mazowieckiego: wicemarszałek Ewa Orzełowska i członkini zarządu Elżbieta Lanc. Kongres rozpoczął się pokazem filmu promującym walory turystyczne i historyczne Powiatu Węgrowskiego. W inauguracyjnym przemówieniu, wicestarosta a zarazem inicjatorka kongresu Halina Ulińska mówiła o wypracowaniu wytycznych dla polityki turystycznej powiatu, wskazywała kierunki rozwoju, dokonała oceny funkcjonowania sektora usług turystycznych. Przedstawiła też zrealizowane wnioski, które wypłynęły na zeszłorocznym, I Kongresie.

Zaproszeni goście wysłuchali kilku wystąpień m.in. głos zabrał Burmistrz Łochowa Robert Gołaszewski dziękując organizatorom za znakomita ocenę produktów regionalnych z Gminy Łochów w konkursie na „Produkt Turystyczny Powiatu Węgrowskiego”.  W kategorii „Produkt Kulinarny” konkursu pierwsze miejsce zdobyły Panie z Zespołu Szkół w Gwizdałach i ich bezkonkurencyjne „Pyzuchy Gwizduchy”. Podczas degustacji wszyscy zgodnie stwierdzili, że pyzy z Gwizdał nie mają sobie równych.

Następną nagrodę i pierwsze miejsce zdobył Roman Kuzelyak w kategorii „Wyroby rękodzieła ludowego. Pamiątki”. Pan Roman prowadzi warsztaty garncarskie i jest opiekunem Muzeum Gwizdka w Gwizdałach, jedynego takiego muzeum w Europie. Zbiór liczy ponad 1000 gwizdków i innych eksponatów. Są to: gwizdki od czajników, gwizdki zabawki, gwizdki branżowe (sportowe, kolejowe, harcerskie, milicyjne i policyjne), gwizdki ludowo - odpustowe, instrumenty muzyczne (flety, okaryny, fujarki oraz organy). Najstarszym jest prawie dwustuletnia ligawka.

W części artystycznej kongresu zaprezentował się, jako jeden z trzech,  Zespół Folklorystyczno-Ludowy „Sadzewiczowa” z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie. Na zakończenie Starosta Wegrowski Krzysztof Fedorczyk dokonał otwarcia wystawy fotograficznej  Ryszarda Sakiowskiego „Dolina Liwca” i zaprosił uczestników kongresu na degustację potraw kuchni regionalnej i tradycyjnej.

 

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości