Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

UWAGA!!! URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE ZAMKNIĘTY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW. Mając na uwadze zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa od wtorku 27 października 2020 r. do odwołania, Urząd Miejski w Łochowie rozpoczyna pracę w trybie wewnętrznym.

Informacja


ostatnai modyfikacja: 08.12.2020
dodane: 08.12.2020

Biedronka (Jeronimo Martins) aby przeciwdziałać marnowaniu żywności zaprasza przedstawicieli lokalnych Organizacji Pożytku Publicznego do wypełnienia formularza na stronie www.biedronka.pl/pl/kontakt-opp i odbierania żywności
z pobliskich sklepów Biedronka i przekazywanie jej osobom potrzebującym.

Chęć udziału w programie mogą zgłaszać organizacje posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego w KRS i spełniające wymogi Ustawy
 z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, których celem jest wykonywanie zadań publicznych w zakresie:

 - pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

- wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

- działalności charytatywnej, polegającej w szczególności na przekazywaniu żywności osobom potrzebującym lub prowadzeniu zakładów żywienia zbiorowego dla osób potrzebujących.

autor: A.Makowiecka


przejdź do archiwum wiadomości