Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Informacja dla hodowców drobiu


ostatnai modyfikacja: 05.12.2018
dodane: 13.11.2017

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Polsce hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

1. Przetrzymywać drób na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;

2.    Przechowywać paszę w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym

przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;

3.    Karmić i poić drób w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają

dostępu ptaki dzikie;

4. Stosować w gospodarstwieodzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

5. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków,

w których utrzymywany jest drób.

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Zwiększona śmiertelność; znaczący spadek pobierania paszy i wody; objawy nerwowe: drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i skr2ydeł, niezborność ruchów; duszności, sinica, wybroczyny, biegunki, nagły spadek nieśności.

 

ulotka w pliku PDF

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości