Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Siedlcach II z dnia 16 września 2019 r.


ostatnai modyfikacja: 20.09.2019
dodane: 16.09.2019

 INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Siedlcach II

z dnia 16 września 2019 r.

 

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Łochów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., Komisarz Wyborczy w Siedlcach II informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 18 września 2019  r. do godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 3,

- Nr 2, w liczbie 3,

- Nr 3, w liczbie 1,

- Nr 4, w liczbie 4,

- Nr 5, w liczbie 1,

- Nr 6, w liczbie 1,

- Nr 7, w liczbie 3,

- Nr 8, w liczbie 3,

- Nr 9, w liczbie 3,

- Nr 10, w liczbie 1,

- Nr 11, w liczbie 3,

- Nr 12, w liczbie 3,

- Nr 13, w liczbie 3,

- Nr 14, w liczbie 1,

- Nr 15, w liczbie 3.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 19 września 2019  r. o godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie.

§ 3

W dniu 19 września 2019 r. o godz. 15:30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionej komisji wyborczej:

- Nr 16.

§ 4

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

 

Komisarz Wyborczy
w Siedlcach II

Konrad Mielcarek

autor: P.Wyszyński


przejdź do archiwum wiadomości