Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Instalacje fotowoltaiczne - umowy


ostatnai modyfikacja: 31.10.2019
dodane: 03.08.2018

Urząd Miejski w Łochowie zaprasza osoby, które zakwalifikowały się do projektu „Odnawialne źródła energii” w Gminie Łochów, do podpisania umowy na instalacje fotowoltaiczne.

poniedziałek - czwartek w godz.: 9:00-15:00

piątek w godz.: 9:00-19:00 (do końca sierpnia 2018 r.)

W załączeniu przedstawiamy również Państwu koszty poszczególnych instalacji fotowoltaicznych w zależności od mocy instalacji oraz miejsca jej montażu.

1)      W PRZYPADKU MONTAŻU NA BUDYNKU MIESZKALNYM (8% VAT)

Rodzaj instalacji /Moc

ilość paneli

koszt mieszkańca (zł)

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA                  O MOCY 1,5 KW

4 PANELE

4 120

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA                   O MOCY 2 KW

6 PANELI

5 150

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA                  O MOCY 3 KW

8 PANELI

6 510

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA                  O MOCY 3,7 KW

10 PANELI

7 680

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA               O MOCY 4,5 KW

12 PANELI

8 840

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA                         O MOCY 5 KW

14 PANELI

10 020

 

2)      W PRZYPADKU MONTAŻU POZA BUDYNKIEM MIESZKALNYM (23% VAT)

Rodzaj instalacji /Moc

ilość paneli

koszt mieszkańca (zł)

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA                  O MOCY 1,5 KW

4 PANELE

6 120

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA                   O MOCY 2 KW

6 PANELI

7 660

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA                  O MOCY 3 KW

8 PANELI

9 700

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA                  O MOCY 3,7 KW

10 PANELI

11 430

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA               O MOCY 4,5 KW

12 PANELI

13 200

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA                         O MOCY 5 KW

14 PANELI

14 955

 

 

„Odnawialne źródła energii  w Gminie Łochów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa IV. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, działanie 4.1. Odnawialne źródła energii (OZE).

Odnawialne źródła energi w Gminie Łochów

autor: A.Pigul


przejdź do archiwum wiadomości