Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

kolonie w Domu Polonii w Pułtusku. Zgłoszenia do 03 sierpnia br.


ostatnai modyfikacja: 21.08.2016
dodane: 28.07.2016

 

 

Urząd Miejski w Łochowie otrzymał informację o możliwości uczestnictwa dzieci z terenu gminy Łochów w koloniach w Domu Polonii w Pułtusku.

 

Organizatorzy zapraszają do uczestnictwa  dzieci urodzone po 1 stycznia 2000 roku, których co najmniej jedno z rodziców/prawnych opiekunów jest ubezpieczone w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (jednocześnie w zakresie emerytalno-rentowym oraz wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) lub pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS,  na kolonie w Domu Polonii w Pułtusku w następujących terminach:

 

7-20.08.2016 r.  oraz  12-25.08.2016 r.  – ilość miejsc ograniczona.

 

Koszt pobytu dziecka na koloniach wynosi 1000 zł. Kwota opłacana przez rodziców /opiekunów to 250 zł. Pozostała kwota zostanie  dofinasowana przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

 

Organizatorzy zapewniają atrakcyjny program pobytu:  5 posiłków dziennie,  pokoje z łazienkami i liczne atrakcje (m.in. jednodniowe wycieczki wyjazdowe, rejsy gondolami po rzece Narew, ogniska, dyskoteki).

 

Karta zgłoszeń stanowi załącznik do niniejszej informacji.  Kartę można również uzyskać oraz wypełnioną należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Łochowie, w Biurze Burmistrza, pokój nr 215.

 

Formalnym  wymogiem uczestnictwa dziecka w koloniach jest indywidualne zaświadczenie z KRUS-u, że rodzic bądź opiekun danego dziecka korzysta ze świadczeń KRUS, bądź zbiorowa lista nazwisk rodziców chętnych dzieci podpisana i przypieczętowana  przez KRUS.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Biurze Burmistrza w Urzędzie Miejskim w Łochowie,
Al. Pokoju 75, pokój  nr 215, pod nr tel. 25 643 78 06 lub adresem
e-mail: sekretariat@lochow.pl

 

Zapraszamy do skorzystania z propozycji.

 

Załączniki:

1. Program pobytu.

2. KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

3. O Hotelu

 

 

 

Hotel w Pułtusku

 

 

 

 

autor: A.Szcześnik


przejdź do archiwum wiadomości