Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Komisja Doraźna ds. Komunalizacji Mienia RM w Łochowie informuje:


ostatnai modyfikacja: 06.05.2016
dodane: 01.12.2015

Łochów  dn.27.11.2015r


Komisja Doraźna
ds. Komunalizacji Mienia
Rady  Miejskiej  w Łochowie

 

 

OGŁOSZENIE

 

Komisja Doraźna ds. Komunalizacji Mienia Rady Miejskiej w Łochowie informuje, że w związku z przeprowadzoną komunalizacją mienia państwowego, karta inwentaryzacyjna nieruchomości oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka nr 2457o pow.0,98ha , położona w obrębie geod. Brzuza w jednostce ewidencyjnej

Łochów, stanowiąca własność Skarbu Państwa, jest do wglądu publicznego zainteresowanych osób w Urzędzie Miejskim – pokój nr 202, w terminie od dnia 30.11.2015r. do dnia 31.12.2015r. w godzinach  od  8.00  do  15.00.

Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej Pani Zuzanna Bańska, udziela informacji  i zbiera zgłoszone zastrzeżenia.
 
Po rozpatrzeniu zgłoszonych uwag zostanie podjęta decyzja o wprowadzeniu zmian do spisów inwentaryzacyjnych.

 

Przewodniczący Komisji
    Inwentaryzacyjnej

     Zuzanna Bańska

 

 

 

 

 

 

 

autor: A.Szcześnik


przejdź do archiwum wiadomości