Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Kondolencje


ostatnai modyfikacja: 02.03.2016
dodane: 31.10.2015

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci wieloletniego Burmistrza Łochowa Mariana Dzięcioła, dobrego Człowieka traktującego swoją funkcję, jako misję, oddanego sprawom Gminy i jej Mieszkańców, wrażliwego na ludzkie potrzeby i problemy.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.                                                              

  Zastępca Burmistrza Łochowa

Rada Miejska w Łochowie

pracownicy Urzędu Miejskiego w Łochowie

 


Książka kondolencyjna zostanie wyłożona w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łochowie od dnia 2 listopada 2015 r. od godz. 900


 

  Plik do pobrania w PDF:herb_żałoba

 

ZARZĄDZENIE NR 90/2015
Burmistrza Łochowa
z dnia 31 października 2015 r.

w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Łochów

 


 

ZARZĄDZENIE NR 90/2015
Burmistrza Łochowa
z dnia 31 października 2015 r.


w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Łochów


Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca l990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zarządzam, co następuje:

 §1

Ogłasza się żałobę na terenie Gminy Łochów do dnia 3 listopada 2015 r. do godz. 24.00 w związku ze śmiercią Burmistrza Łochowa Mariana Dzięcioła.

 §2

Na znak żałoby na terenie całej Gminy Łochów zostają opuszczone flagi.

§3

Ze względu na ustanowioną żałobę zaleca się odwołanie wszystkich imprez o charakterze rozrywkowym, kulturalnym i sportowym.

§4

Wykonanie zarządzenia poleca się Sekretarzowi Gminy Łochów.

§5

Niniejsze zarządzenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łochowie na tablicach ogłoszeń usytuowanych na terenie Gminy Łochów oraz na stronie internetowej Gminy Łochów.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z up. Burmistrza
Urszula Anna Kalinowska


 

 

autor: A.Szcześnik


przejdź do archiwum wiadomości