Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Konsultacje projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z Organizacjami Pozarządowymi


ostatnai modyfikacja: 05.12.2018
dodane: 05.10.2016

Burmistrz Łochowa  ogłasza rozpoczęcie konsultacji projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.

 

Konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat projektu Rocznego programu współpracy.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla Burmistrza Łochowa.

Przedmiotem konsultacji jest wyrażenie i poznanie opinii organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego działających na terenie Gminy Łochów, na temat projektu Rocznego programu współpracy.

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji od 05.10.2016 r. do 19.10.2016 r.

Do udziału w konsultacji uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

dokumenty do pobrania:

Zarządzenie Burmistrza Łochowa o rozpoczęciu konsultacji

Projekt Rocznego Programu Współpracy na 2017

Formularz uwag do programu

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości