Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

LGD - Ogłoszenia o naborze wniosków


ostatnai modyfikacja: 05.12.2018
dodane: 02.10.2017

Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Ogłoszenie nr 6/2017

Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości mieszkańców.

Cel ogólny I. Rozwój przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców.

Cel szczegółowy 1.1 Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości mieszkańców.

Przedsięwzięcie 1.2.1 Wysoki poziom aktywności mieszkańców.

http://www.lgdbadzmyrazem.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-ogloszenie-nr-62017/

 

Ogłoszenie nr 7/2017    dotyczy wniosków na ODNOWA I ROZWÓJ WSI I MIAST

Odnowa i rozwój wsi i miast.

Cel ogólny II. Wykorzystanie lokalnego potencjału dla poprawy, jakości życia mieszkańców.

Cel szczegółowy 1.2 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury publicznej dla poprawy, jakości życia mieszkańców

Przedsięwzięcie 2.1.1 Odnowa i rozwój wsi i miast.

http://www.lgdbadzmyrazem.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-ogloszenie-nr-72017/#more-3459

 

Ogłoszenie nr 8/2017    dotyczy wniosków na ZASOBY KULTUROWE

Zasoby Kulturowe

Cel ogólny II. Wykorzystanie lokalnego potencjału dla poprawy, jakości życia mieszkańców.

Cel szczegółowy 2.2 Zachowanie gospodarcze zasobów i tradycji kulturowych

Przedsięwzięcie 2.2.1 Zasoby Kulturowe.

http://www.lgdbadzmyrazem.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-ogloszenie-nr-82017/

 

Ogłoszenie nr 9/2017    dotyczy wniosków na POPULARYZACJE OBSZARU LGD „BĄDŹMY RAZEM”

Popularyzacja obszaru LGD Bądźmy Razem

Cel ogólny II. Wykorzystanie lokalnego potencjału dla poprawy, jakości życia mieszkańców.

Cel szczegółowy 2.3 Zwiększenie poczucia więzi mieszkańców z obszarem.

Przedsięwzięcie 2.3.1 Popularyzacja obszaru LGD Bądźmy Razem.

http://www.lgdbadzmyrazem.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-ogloszenie-nr-92017/

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości