Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Młodzi Lokalni Liderzy na start


ostatnai modyfikacja: 08.03.2018
dodane: 08.03.2018

Young Local Leaders (Młodzi Lokalni Liderzy)

 

JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ, KTÓRA:

– lubi aktywny tryb życia,
– jest przyjaźnie nastawiona do otoczenia,
– lubi pracę zespołową,
– angażuje się na 120% w to, co robi,

 ZGŁOŚ SIĘ DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem” realizuje w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Lokalną Grupą Działania - Tygiel Doliny Bugu” oraz Lokalną Grupą Działania „Nemunas” z Litwy międzynarodowy projekt współpracy „Young Local Leaders (Młodzi Lokalni Liderzy)”, złożony z trzech etapów:

 1. Pierwszy etap projektu odbędzie się w terminie 04 - 13 lipca 2018 r. na terenie SLGD „Tygiel Doliny Bugu” w miejscowości Nowe Litewniki w gminie Sarnaki, gdzie młodzież zostanie zakwaterowana w Ośrodku Wypoczynkowym „Relaks – Perła Serpelic”, Serpelice 128, 08-221 Sarnaki.
 2. Drugi etap projektu odbędzie się w terminie 27 lipca - 05 sierpnia 2018 r. - realizacja projektu na Litwie na terenie LGD „Nemunas” w miejscowości Smalininkai, gdzie młodzież zostanie zakwaterowana w akademiku szkolnym w miejscowości Smalininkai.
 3. Trzeci etap projektu odbędzie się w 2019 r. w terminie 17 - 26 lipca 2019 r. na terenie LGD „Bądźmy Razem” w miejscowości Miedzna; młodzież zostanie zakwaterowana
  w internacie ZSP im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie przy ul. Bohaterów Warszawy 10.

Każdy z etapów poprzedzi obowiązkowe spotkanie przygotowawcze dla uczestników projektu.

Podczas każdego etapu projektu uczestnicy będą realizować zajęcia w formie warsztatów, gier i zabaw, dzięki którym poznają metodę Organizowania Społeczności Lokalnej (nowatorską metodę pracy środowiskowej), którą będą mogli wykorzystać w swoim środowisku zamieszkania do aktywizacji mieszkańców.

W  ramach pierwszego etapu projektu na terenie SLGD „Tygiel Doliny Bugu” powstaną meble z europalet oraz nasadzenia roślin w formie czterech ogrodów (wiosna, lato, jesień, zima). Miejscem realizacji projektu będą Nowe Litewniki w Gminie Sarnaki przy Środowiskowym Domu Samopomocy.   

Działania zaplanowane w ramach projektu współpracy po stronie SLGD „Tygiel Doliny Bugu”:

 • organizacja warsztatów „Coś z niczego - recyklingowa pracownia” - 12 h;
 • organizacja warsztatów „Naturomania - Festiwal ogrodowych inspiracji” – 12 h;                                                                                        
 • organizacja warsztatów „Szkoła Lokalnego Lidera” – 28 h;
 • organizacja warsztatów „Lider Lokalny w Działaniu” – 12 h;
 • organizacja warsztatów „Poznajemy się lepiej” – 12 h.

W ramach drugiego etapu projektu na terenie LGD „NEMUNAS” na Litwie uczestnicy uporządkują przestrzeń publiczną: zbudują altanę, kominek oraz wykonają nasadzenia roślin. Miejscem realizacji projektu będzie miasteczko Smalininkai na Litwie.

W ramach trzeciego etapu projektu w 2019 r. na terenie Stowarzyszenia - LGD „Bądźmy Razem” powstanie plac rehabilitacyjny dla osób z niepełnosprawnością. Projekt zostanie zrealizowany przy Środowiskowym Domu Samopomocy w miejscowości Miedzna.

Na uczestników dodatkowo czekają różne ciekawe zajęcia sportowe i kulturalne (zawody sportowe, gry, programy kulturalne, zwyczaje itd.). Ponadto będą organizowane wycieczki, spływy kajakowe, gra w paintball, wyjazdy na basen i do kina, dyskoteki i inne zajęcia rekreacyjne.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              W projekcie mogą uczestniczyć osoby z obszaru działania LGD „Bądźmy Razem” w wieku od 16 do 23 roku życia. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.
W ramach projektu zapewniamy nocleg, wyżywienie, transport oraz ubezpieczenie. Wszyscy uczestnicy muszą dojechać we własnym zakresie na miejsce projektu oraz we własnym zakresie muszą zostać odebrani z miejsca projektu po jego zakończeniu. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o przesłanie karty zgłoszeniowej na adres lgdbadzmyrazem@gmail.com do dnia 21 marca 2018 r. do godz. 15:00.

W pierwszym etapie projektu może wziąć udział 10 osób z terenu LGD „Bądźmy Razem”. Wskazane jest, aby wybrane osoby uczestniczyły we wszystkich trzech etapach projektu (tj. by wybrane 10 osób uczestniczyło w każdym z trzech etapów projektu).

Wybór uczestników w ramach pierwszego etapu projektu dokonany będzie na podstawie poniższych zasad rekrutacji:

 1. Do projektu w pierwszej kolejności zakwalifikuje się po jednej osobie z najwyższą liczbą punktów z każdej gminy członkowskiej Stowarzyszenia – Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem”.
 2. W przypadku braku zainteresowania udziałem w projekcie osób z danej gminy, do projektu zostaną zakwalifikowane osoby z gmin, z których  zgłosiła się większa liczba osób.
 3. Osoby muszą działać aktywnie na rzecz społeczności lokalnej – konieczne jest opisanie działań w karcie zgłoszeniowej bądź przedstawienie dokumentów potwierdzających zaistniały fakt:

a)      brak udziału w inicjatywach społecznych – 0 pkt,

b)      udział w 1 inicjatywie społecznej – 5 pkt,

c)      udział w 2 do 4 inicjatyw – 10 pkt,

d)     udział w 5 i więcej inicjatywach – 15 pkt.

 1. O zakwalifikowaniu do projektu będzie decydowała liczba punktów.
 2. W sytuacji takiej samej liczby punktów o zakwalifikowaniu się do projektu będzie decydować data dostarczenia dokumentów zgłoszeniowych do biura LGD (decyduje data i godzina wpływu dokumentów do biura LGD).

Wybór uczestników w ramach dalszych etapów projektu (tj. w ramach drugiego
i trzeciego etapu projektu):  w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę osoby, które wzięły udział w poprzednim etapie danego projektu (tj. w pierwszym bądź drugim etapie).

 

Karta kwalifikacyjna uczestnika LITWA pobierz PDF

Pisemna zgoda rodziców LITWA pobierz PDF

Karta kwalifikacyjna uczestnika TYGIEL pobierz PDF

Pisemna zgoda rodziców TYGIEL pobierz PDF

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości