Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA


ostatnai modyfikacja: 05.01.2018
dodane: 28.01.2016

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informuję, iż od dnia 01 stycznia 2016r. w Łochowie funkcjonuje punkt nieodpłatnej pomocy prawnej.


Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, od 1 stycznia 2016 roku na terenie gminy Łochów funkcjonuje punkt  nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc prawna udzielana będzie przeciętnie  przez 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie.


Punkt funkcjonuje w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie, ul. Wyspiańskiego 18.

Poniedziałek  - godz. 10.00 – 14.00
Wtorek          - godz. 10.00 – 14.00
Środa            - godz.   8.00 – 12.00
Czwartek       - godz.   8.00 – 12.00
Piątek           - godz.   8.00 – 12.00


Punkt w Łochowie obsługiwany jest przez radców prawnych i adwokatów wskazanych przez  samorządy adwokackie.
Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.
 • kobiety w ciąży

 


 Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,
 • przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

 
Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • prawa karnego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.


Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

 

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu węgrowskiego

https://bip.powiatwegrowski.pl/starostwo/dokumenty/nieodplatna-pomoc-prawna.5560

 

 

 

 

 

 

.

 

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości