Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Notatka ze spotkania roboczego w dniu 5 września 2014r.


ostatnai modyfikacja: 07.10.2014
dodane: 19.09.2014

Notatka ze spotkania roboczego w dniu 5 września 2014r.

dot. projektu POIiŚ 7.1-22.1 ,,Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)''.

 

W dniu 5 września 2014 r. w siedzibie PKP PLK S.A. odbyło się kolejne spotkanie robocze przedstawicieli Regionu Centralnego Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A. z władzami samorządowymi miast, gmin i powiatów leżących w obszarze modernizowanej linii.

Samorząd reprezentowali: Krzysztof Fedorczyk – starosta powiatu węgrowskiego, Adam Kot – z-ca burmistrza Zielonki, Piotr Grubek – z-ca burmistrza Kobyłki, Grzegorz Mickiewicz – wiceburmistrz Wołomina, Kazimierz Rakowski – wójt gminy Klembów, Paweł Bednarczyk – burmistrz Tłuszcza, Dariusz Kokoszka – wójt gminy Jadów, Marian Dzięcioł – burmistrz Łochowa i Mieczysław Wójcik – wójt gminy Stoczek.

Ze strony Regionu Centralnego obecni byli: Rafał Połóg – dyrektor Regionu, Jerzy Korzeniowski – dyrektor projektu ds. modernizacji linii kolejowej E 75, Marek Rząca – kierownik kontraktu ds. modernizacji linii kolejowej E 75, Kazimierz Peryt – dyrektor projektu ds. konsultacji społecznych, Magdalena Sierocińska z zespołu ds. konsultacji społecznych.

Po powitaniu wszystkich przez dyr. Połóga, dyr. Korzeniowski przedstawił informację o stanie realizacji projektu. W związku z decyzją o całkowitym zamknięciu linii na odcinku Tłuszcz – Łochów, poinformował, że proces organizacji zastępczej komunikacji autobusowej został zakończony. Ostateczną wersję rozkładów jazdy przewoźnicy przekażą w terminach określonych w Prawie Przewozowym.

Proponowana organizacja komunikacji zastępczej przedstawia się następująco:

  1. Intercity:

-  pociągi IC będą jeździły z Białegostoku do Małkini (8-9 par), gdzie podróżni będą mogli przesiąść się na autobusy do Warszawy,

-  spółka uruchomi cztery bezpośrednie autobusy na trasie Białystok – Warszawa.

  1. Przewozy Regionalne:

-  utrzymany będzie ruch pociągów na trasie Białystok – Szepietowo,

-  jeden pociąg będzie jeździł w relacji Białystok – Grodzisk Mazowiecki przez Czeremchę.

  1. Koleje Mazowieckie:

-   od 12.10.2014 r. kursować będzie wahadło na trasie Małkinia – Łochów, a od 08.01.2015 r. Małkinia – Sadowne Węgrowskie,

-  KM uruchomi bezpośrednie autobusy z Sadownego do Warszawy,

-  na odcinku Sadowne – Tłuszcz kursować będą też autobusy zatrzymujące się na wszystkich pośrednich przystankach kolejowych. Ich rozkład jazdy jest tak zaplanowany, aby podróżni mogli przesiadać się w Tłuszczu na pociągi do Warszawy.

Liczba autobusów zależna będzie od liczby chętnych.

Pod taką organizację ruchu przygotowywany jest  rozkład jazdy pociągów.

Dyr. Korzeniowski poinformował również, że w związku z przedłużającymi się procesami pozyskiwania decyzji administracyjnych (na skutek protestów, zaskarżeń itp.) PKP PLK podjęła decyzję o wyłączeniu z realizowanego obecnie projektu pięciu obiektów inżynieryjnych – dwóch w Kobyłce i trzech na odcinku Łochów – Sadowne Węgrowskie (Jasiorówka, Topór, Łojew). Obiekty te przeniesione zostaną do realizacji w ramach kolejnego projektu pn. „Modernizacja linii E75 na odcinku Sadowne - Białystok wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów – Sadowne”. W powyższej sprawie PKP PLK wystąpiła do CUPT i oczekuje na odpowiedź, która powinna zostać udzielona do 18.09.2014r.

 

Starosta węgrowski stwierdził w kontekście tej informacji, że stanowczo domaga się budowy wiaduktów w Jasiorówce i Toporze. Brak tych obiektów spowoduje kompletny paraliż komunikacyjny Łochowa, miasto będzie bowiem jedynym miejscem w okolicy, w którym będzie można przejechać przez linię kolejową.  Istotny jest także fakt, że w Jasiorówce, w pobliżu linii kolejowej, zlokalizowana jest szkoła, do której uczęszczają też dzieci mieszkające po drugiej stronie torów.  Burmistrz Łochowa kategorycznie zażądał budowy dodatkowego przejścia dla pieszych w miejsce likwidowanego przejazdu w km 59,638 ze względu dzieci przechodzące przez tory do pobliskiej szkoły.

Ustalono, że kolejne spotkanie odbędzie się 25 września w Łochowie.

 

Opracował IRW1/1

 

 

 

 

 

autor: A.Szcześnik


przejdź do archiwum wiadomości