Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Nowe zasady wycinki drzew i krzewów od 17.06.2017 roku


ostatnai modyfikacja: 05.12.2018
dodane: 03.07.2017

Nowe zasady wycinki drzew i krzewów od 17.06.2017 roku

Od 17 czerwca 2017 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące usuwania drzew
z prywatnych nieruchomości.
Zaostrzają one obowiązujące od nowego roku prawo dotyczące wycinki drzew na prywatnym gruncie. Przewidują, że prywatny właściciel gruntu, chcąc dokonać wycinki drzew, krzewów na swojej nieruchomości, na cele niezwiązane
z prowadzeniem działalności gospodarczej, będzie musiał zgłosić ten fakt wcześniej do Burmistrza Łochowa.

Jak należy postępować, by wyciąć drzewo, krzewy po 17 czerwca 2017 roku?

  1. Zgłaszamy na piśmie zamiar wycinki drzewa, skupiska krzewów o powierzchni powyżej 25 m²  do urzędu gminy.
  2. W zgłoszeniu piszemy imię i nazwisko, oznaczenie nieruchomości i załączamy rysunek lub mapkę z umiejscowieniem drzewa, skupiska krzewów o powierzchni powyżej 25 m².
  3. W ciągu trzech tygodni ma przyjść urzędnik z gminy, który zmierzy obwód drzewa, skupiska krzewów o powierzchni powyżej 25 m²  i spisze protokół.
  4. Gmina ma dwa tygodnie od wizyty urzędnika, by zgłosić sprzeciw.
  5. Jeśli gmina nie zgłosi sprzeciwu można wycinać.

Ważne:

  • Od wizyty urzędnika gminy mamy 6 miesięcy na wycięcie drzewa, skupiska krzewów o powierzchni powyżej 25 m².
  • Jeśli chcemy wyciąć drzewo, skupiska krzewów o powierzchni powyżej 25 m² po upływie 6 miesięcy, musimy powtórzyć całą procedurę.

Od 17 czerwca 2017 r. bez zezwolenia będzie można usunąć z nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych  i są usuwane na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej drzewa, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm nie przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeśli zatem drzewo przekracza ustalone limity należy przed wycinką dokonać zgłoszenie do Burmistrza Łochowa.

W odniesieniu do drzew rosnących na działkach –  o zezwolenie występują działkowcy. Jeśli zaś drzewo przekraczające ustawowe limity rośnie na terenie ogólnym ROD, zarząd ogrodu – przed wycinką – zobowiązany jest uzyskać zgodę właściwego

Uwaga !

Osoby prowadzące działalność gospodarcza musza wystąpić do Burmistrza Łochowa
z wnioskiem na usunięcie drzew lub krzewów.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016r., poz. 2134 ze zm.).

 

Zgłoszenie usunięcia drzew         pobierz plik

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości