Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Oferta realizacji zadania publicznego


ostatnai modyfikacja: 20.04.2016
dodane: 12.04.2016

Burmistrz Łochowa w związku z pozytywnym rozpatrzeniem oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 239)  przez Fundację Prawnik Domowy dotyczącą realizacji na terenie Gminy Łochów projektu "Edukacja prawna w szkołach dla zwiększenia świadomości prawnej młodzieży i przeciwdziałaniu wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu", zamieszczam do publicznej wiadomości treść projektu.

Jednocześnie informuję, iż każdy w terminie 7 dni, od dnia (tj. do dnia 19.04.2016 r.)zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Łochów oraz od wywieszenia oferty w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie może zgłaszać uwagi dotyczące oferty. 

Oferta oraz formularz uwag w załączeniu

 

 Oferta Prawnik Domowy Fundacja

 Formularz uwag

autor: M.Dybka


przejdź do archiwum wiadomości