Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Oferta realizacji zadania publicznego


ostatnai modyfikacja: 12.05.2017
dodane: 14.06.2016

Burmistrz Łochowa w związku z pozytywnym rozpatrzeniem oferty złożonej w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 239)  przez Łochowski Klub Sportowy dotyczącą realizacji na terenie Gminy Łochów projektu "Turniej dzieci z okazji obchodów 50-lecia powstania Łochowskiego Klubu Sportowego", zamieszcza do publicznej wiadomości treść projektu.

Jednocześnie informuję, iż każdy w terminie 7 dni, od dnia 14.06.2016 r. do dnia 21.06.2016 r. zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Łochów oraz od wywieszenia oferty w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie może zgłaszać uwagi dotyczące oferty. 

Oferta oraz formularz uwag w załączeniu

 

 Oferta Łochowskiego Klubu Sportowego

 Formularz uwag

autor: A.Szcześnik


przejdź do archiwum wiadomości