Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

UWAGA!!! URZĄD MIEJSKI W ŁOCHOWIE ZAMKNIĘTY DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW. Mając na uwadze zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa od wtorku 27 października 2020 r. do odwołania, Urząd Miejski w Łochowie rozpoczyna pracę w trybie wewnętrznym.

Ogłoszenie Burmistrza


ostatnai modyfikacja: 27.10.2015
dodane: 03.06.2015

 

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA ŁOCHOWA
z dnia 01 czerwca 2015r.

 


Na podstawie art.162 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015. Poz.l33,t.j. z póżń.zm.).

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi Sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wybory, w terminie do 30 czerwca ostatniego roku kadencji, tj. do 30 czerwca 2015 roku.

 

Zgłoszenia mogą dotyczyć:
-kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Węgrowie
-kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Siedlcach
Druk zgłoszenia powinien zawierać dokumenty określone w art.162 § 2-4 w/w
ustawy tj. Dodatkowe informacje można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Łochowie.

 

 

 

 

 

autor: A.Szcześnik


przejdź do archiwum wiadomości