Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Ogłoszenie drugiego otwartego konkursu ofert w 2017 roku


ostatnai modyfikacja: 08.11.2017
dodane: 11.04.2017

Burmistrz Łochowa ogłasza drugi otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Łochów w 2017 roku

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wspierania lub powierzenia wykonywania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA O DRUGIM KONKURSIE OFERT WRAZ Z ZARZĄDZENIEM

nowy wzór oferty

nowy wzór sprawozdania

nowy wzór umowy

informacja o wyborze ofert

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości