Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Ogłoszenie trzeciego otwartego konkursu ofert w 2017 roku


ostatnai modyfikacja: 05.12.2018
dodane: 26.06.2017

Burmistrz Łochowa ogłasza trzeci otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Łochów w 2017 roku

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wspierania lub powierzenia wykonywania zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA O TRZECIM KONKURSIE OFERT WRAZ Z ZARZĄDZENIEM

nowy wzór oferty

nowy wzór sprawozdania

nowy wzór umowy

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości