Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ŁOCHÓW


ostatnai modyfikacja: 26.01.2016
dodane: 30.03.2015

 

 

IIŚ UE IŚ

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY ŁOCHÓW

Uprzejmie informujmy, że Gmina Łochów przystąpiła do realizacji projektu pod nazwą „Plan gospodarki niskoemisyjnej”, którego podstawą jest przeprowadzenie inwentaryzacji zużycia energii i wynikającej z niego emisji CO2 na terenie Gminy.

Na realizację ww. zadania Gmina Łochów pozyskała dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 24.046,50 zł, co stanowi 85% wartości zadania. Termin realizacji projektu upływa w dniu 30 września 2015 r.

Obecnie trwa akcja inwentaryzacyjna, mająca na celu zidentyfikowanie systemów grzewczych na terenie Gminy oraz określenie wielkości zużycia energii. Zachęcamy Państwa do włączenia się w proces planowania gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy poprzez wypełnienie ankiety znajdującej się na stronie internetowej http://emisja.org/lochow. Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, natomiast stanowi ważną informację dla nas o ilości emisji CO2, zużyciu energii oraz jej produkcji. Pozyskanie tych informacji od Państwa przyczyni się do stworzenia kompletnego i rzetelnego opracowania końcowego.

Celem realizacji projektu jest wsparcie działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020, tj.

  1. redukcja emisji gazów cieplarnianych,
  2. zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
  3. redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

 

Wykonanie wyżej wymienionego zadania jest niezwykle istotne dla Gminy. Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ), tylko samorządy posiadające Plany gospodarki niskoemisyjnej będą mogły ubiegać się o dofinansowanie inwestycji z POIiŚ. Przewidywana pula środków wynosi ponad 27,4 mld euro. Na działania wspierające przejście na gospodarkę niskoemisyjną, a więc dotyczące m.in. odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej, przewidziano w nowym okresie programowania ponad 9 mld euro.

Na bieżąco będziemy informować Państwa o stanie realizacji projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

autor: A.Szcześnik


przejdź do archiwum wiadomości