Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Powstanie park miejski DĘBINKA


ostatnai modyfikacja: 05.12.2018
dodane: 04.07.2017

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże 4,8 mln zł na zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa. Dzięki wsparciu z Unii Europejskiej powstanie park miejski „Dębinka” za 5,7 mln zł.

 

Umowę na dofinansowanie projektu zagospodarowania łochowskiej "Dębinki"  – w obecności Wicemarszałek Senatu Marii Koc – 3 lipca 2017 r. podpisali: Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda oraz Burmistrz Robert Gołaszewski i Skarbnik Maria Komuda. Na uroczystości obecny był także przedstawiciel właściciela gruntów parku Dębinka, Robert Jaśkiewicz – Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

Prace w Łochowie rozpoczną się w IV kwartale 2018 r. i potrwają do końca 2019 r. Projekt „Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego >>Dębinka<<” będzie kosztował 5 777 783,98 zł, z czego 4 817 021,37 zł dołoży NFOŚiGW z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Inicjatywa gminy Łochów (w województwie mazowieckim, w powiecie węgrowskim) – która będzie odpowiedzialna za eksploatację majątku powstałego w ramach projektu na podstawie umowy dzierżawy z Dyrekcją Lasów Państwowych – polega na zagospodarowaniu terenów zielonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowo-sportowe.

W nowym parku pn. „Dębinka” powstaną dwie przestrzenie. Część po stronie północnej będzie miała charakter rekreacyjno-wypoczynkowy z elementami rozrywkowymi, takimi jak: amfiteatr z kinem letnim, plac zabaw, fontanna, górka saneczkowa, teren piknikowy, siłownia na powietrzu, kącik szachowy, strefa gier, boisko. Dzięki bogatemu programowi parku stworzone zostanie „zielone centrum” Łochowa, pełniące wiele funkcji i integrujące mieszkańców. Drugą częścią parku będą tereny leśne. Ten fragment będzie „surowy”, zapewniając więcej ciszy wśród zieleni dla spacerujących. W tej części przewiduje się zachowanie istniejących elementów dzikiego krajobrazu w formie enklaw dla zwierząt, w celu zachowania naturalnego ekosystemu.

 

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko stworzyła narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko dostępne pod adresem:

http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

 W celu zgłoszenia nieprawidłowości można wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov..pl

 Projekty, które korzystają z dofinansowania z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, podlegają obligatoryjnej kontroli. Informacje w tym zakresie dostępne sa na stronie internetowej pod adresem:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/

 

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości