Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

PROGRAM EDUKACYJNY NA RZECZ PODNIESIENIA ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ MIESZKAŃCÓW DORZECZA BUGU I LIWCA


ostatnai modyfikacja: 21.08.2016
dodane: 21.12.2015

W ramach programu przeprowadzono następujące działania:

 1. W dniu 14 listopada 2015  na terenie Nadleśnictwa Łochów przeprowadzono warsztaty fotograficzne, w których uczestniczyło 25 osób. Elementem warsztatów było wykonanie zdjęć w plenerze,  z których najlepsze 30 zostało wydrukowane, tak by można je było pokazać na wystawie. Aktualnie ekspozycja znajduje się na I i II piętrze Urzędu Miejskiego w Łochowie. Następnie zdjęcia będą zaprezentowane w Miejskim i Gminnym Ośrodku Kultury w Łochowie oraz w budynku Nadleśnictwa w Łochowie.
 2. W okresie od 16 listopada do 18 grudnia 18 grudnia w Szkle Podstawowej Nr 1 oraz Szkole Podstawowej Nr 3
  w Łochowie dwoje edukatorów prowadziło warsztaty „Ekologia-świadomość-wrażliwość”. Warsztaty obejmowały zapoznanie się z wybranymi bajkami o tematyce ekologicznej, ze zbioru opowiadań „Bajki
  w zielonych sukienkach” autorstwa Anny Mikity oraz gry i zabawy teatralne – wariacje na temat określonej bajki. Dzieci pod okiem instruktora tworzyły sceny związane z ekologicznym stylem życia, optymalnym korzystaniem z wody, energii, transportu, segregowaniem odpadów, poszanowaniem zasobów zieleni, itd. Powstały krótkie etiudy oraz zagadki teatralne, ekologiczne kalambury, które prezentowane były szerszej publiczności – dzieciom przebywającym na świetlicy oraz młodszym klasom 0-1 nie biorącym udziału
  w warsztatach.  Warsztaty miały na celu ugruntowanie wartości ekologicznych poprzez wszelkie formy wyrazu scenicznego (dramat, komedia, kabaret, taniec, pantomima itp.), pokazanie  powiązania ekologii
  z edukacją teatralną. Ponadto przez teatralne formy wyrazu miały kształtować odpowiedzialność za stan przyrody, uświadomić wzajemne relacje człowiek – środowisko oraz propagować wśród dzieci wartości ekologiczne i kształtować postawy emocjonalnego stosunku do środowiska.  Podsumowaniem warsztatów było wydrukowanie 500 folderów powarsztatowych.
 3. W dniu 12 grudnia 2015 na terenie Nadleśnictwa Łochów przeprowadzono warsztaty dla grupy 32 osób aktywnie uczestniczących w edukacji ekologicznej w dorzeczach rzek Bug i Liwiec mające na celu naukę promowania zachowań proekologicznych wśród społeczeństwa. Dzięki warsztatom odbiorcy nauczyli się jak skutecznie mówić o ochronie środowiska i przeciwdziałać lokalnym problemom, takim jak:  np. zaśmiecanie
  i pożary. Osoby uczestniczące w warsztatach nabyły wiedzę, jak prowadzić zajęcia edukacyjne z zakresu ochrony środowiska w szkołach. Na warsztatach, liderzy ekologii poznali różne gry i zabawy, dzięki którym łatwiej będzie można dotrzeć do młodszych mieszkańców.
 4. W grudniu została zaprojektowana i wydrukowana broszura której treści przybliżą mieszkańców Gminy Łochów do zapoznania się z właściwym korzystaniem z systemu kanalizacji sanitarnej. Foldery te są dystrybuowane przez Inkasentów  Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie.
 5. W celu przedstawienia wyników warsztatów zakupiono gabloty, antyramy i sztalugi, które umożliwią prezentację wyników pracy  na warsztatach fotograficznych oraz warsztatach przeprowadzonych w szkołach. Wystawa będzie prezentowana na początku 2016 roku w Miejskim i Gminnym Ośrodku Kultury w Łochowie.

  

                                                                                                                 Beata Mech

Koordynator projektu-pracownik Urzędu Miejskiego w Łochowie

autor: A.Szcześnik


przejdź do archiwum wiadomości