Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Przebudowa dróg w Kamionnie i Ostrówku


ostatnai modyfikacja: 05.12.2018
dodane: 13.06.2017

W poniedziałek 12 czerwca Jerzy Szmit wiceminister Infrastruktury i Budownictwa w obecności wicemarszałek senatu Marii Koc, Roberta Gołaszewskiego Burmistrza Łochowa i Krystyny Kielan sołtysa wsi Kamionna i Radnej Rady Miejskiej w Łochowie, podpisał finansowanie z budżetu państwa na 3 zadania, dwa z nich dotyczą naszej gminy.

- Rozbudowa odcinka DK62 w Kamionnie. Wartość zadania 6 mln 450 tyś zł. Realizacja w latach 2017 – 2021. W ramach zadania na DK62 w miejscowości Kamionna zostanie poszerzona droga oraz wzmocniona nawierzchnia, powstanie ciąg pieszy oraz zatoki autobusowe, przebudowane zostaną skrzyżowania oraz przepusty, przebudowane zostanie oświetlenie uliczne, powstaną nowe zjazdy oraz kanał technologiczny.

- Rozbudowa DK50 - przejście przez OSTRÓWEK. Wartość zadania 8 mln 360 tyś zł. Realizacja lata 2018 – 2022. Dostosowanie konstrukcji drogi do nośności 115kN/oś; przebudowa skrzyżowania, przepustów oświetlenia ulicznego i remont istniejących zjazdów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości