Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Łochowie


ostatnai modyfikacja: 31.01.2020
dodane: 03.01.2020

Nieodpłatna pomoc prawna

 

Zmiany w udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej

Od 1 stycznia 2019 roku, zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 z późn.zm.), z usług w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji będzie mogła skorzystać każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Terminy wizyt w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej należy umawiać telefonicznie pod numerem telefonu :

25 740 92 15   codziennie w godzinach 8.30 – 14.00.

Porady udzielane są w wyznaczonych punktach, wyjątek stanowi usługa świadczona osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności
w komunikowaniu się. Uprawnionym usługi poradnicze mogą być udzielane za pośrednictwem telefonu lub  za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, a także poza punktem, pod warunkiem wcześniejszego telefonicznego lub mailowego zgłoszenia potrzeby takiej formy pomocy.

Każdy uprawniony korzystający z porady na koniec wizyty może wypełnić anonimową ankietę, w której przekaże swoją opinię o usłudze.
Porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie węgrowskim udzielają radcowie i adwokaci.

 


Wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej,   nieodpłatnego poradnictwa  obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji w powiecie węgrowskim i harmonogram ich pracy w roku 2020

1. Węgrów – budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Piłsudskiego 23

  Poniedziałek godz. 9.00 – 13.00

  Wtorek godz. 9.00 – 13.00

  Środa godz. 14.00 – 18.00

  Czwartek godz. 9.00 – 13.00

  Piątek godz. 14.00 – 18.00

 

 Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Węgrowie  obsługiwany jest przez 1 adwokata i 1 radcę prawnego na podstawie umowy zawartej z powiatem.
 

 

 2.Punkt „mobilny” w 4 lokalizacjach

1) w Stoczku - Urząd Gminy w Stoczku, ul. Kosowska 5,

  Poniedziałek godz. 9.00 – 13.00

 

2) w Korytnicy - Urząd Gminy w Korytnicy, ul. Małkowskiego 20,

  Wtorek godz. 10.00 – 14.00.

 

3) w Łochowie- Urząd Miejski w Łochowie, ul.Aleja Pokoju 75

  Środa godz.     9.00-13.00

  Czwartek godz. 9.00 – 13.00

 

 4) w Sadownem - budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, ul. Kościuszki 7

   Piątek godz. 10.00 – 14.00

Punkty w  Łochowie,Stoczku, Sadownem i Korytnicy  obsługiwane jest przez prawników  zatrudnionych przez organizację pozarządową – Fundację Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie, która wygrała konkurs na realizację tego zadania przez cały rok 2020

 

3. Punkt „mobilny” nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 

 1) w Łochowie - Urząd Miejski w Łochowie, ul.Aleja Pokoju 75

  Poniedziałek godz. 9.00 – 13.00

  Wtorek godz. 9.00 – 13.00

  Piątek godz. 9.00 – 13.00

 

 2 w Węgrowie – budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Piłsudskiego 23

  Środa godz. 9.00 – 13.00

  Czwartek godz.14.00 – 18.00

 

 

 

Poradnictwo  obywatelskie świadczone jest przez  doradców zatrudnionych  przez Fundację Togatus Pro Bono, która wygrała konkurs na realizację tego zadania przez  rok 2020

 

 

wicej informacji (TUTAJ https://bip.powiatwegrowski.pl/starostwo/dokumenty/nieodplatna-pomoc-prawna.5560)

 

 

 

 

autor: A.Grądzka


przejdź do archiwum wiadomości