Przejdź do treści

Czcionka:

Kontrast:

Rozbudowa i modernizacja technologii uzdatniania wody


ostatnai modyfikacja: 14.07.2014
dodane: 14.01.2014

 

 

 

 

Rozbudowa  i modernizacja technologii uzdatniania wody dla istniejącej Stacji Uzdatnia Wody w miejscowości Łosiewice w gminie Łochów dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska   i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki w kwocie 931 000 zł”.

 

Burmistrz Łochowa informuje, iż 26.11.2013 r. Gmina Łochów podpisała umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa  i modernizacja technologii uzdatniania wody dla istniejącej Stacji Uzdatnia Wody w miejscowości Łosiewice w gminie Łochów”. Wartość netto całej inwestycji to 4 659 500 zł, natomiast środki pożyczki z WFOŚiGW to 931 000 zł.

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje modernizację istniejącej  stacji wodociągowej w Łosiewicach poprzez wdrożenie nowej technologii uzdatniania wody (wydajność SUW po modernizacji wyniesie 256 m3/h). Planuje się wykorzystanie istniejących zbiorników wody czystej oraz pompowni sieciowych. Zmianie ulegnie system napowietrzania, filtracji  i rurociągów międzyobiektowych. Przewiduje się wdrożenie nowego systemu sterowania opartego na centralnym sterowniku programowalnym PLC, który będzie zarządzał pracą instalacji technologicznej z uwzględnieniem sterowania filtrów, pomp, poziomów w zbiornikach, pracy studni, koncentracji danych z pomiarów i współpracy z panelami  i stacjami operatorskimi. Zakres przedmiotowy modernizacji SUW obejmuje:  zbiornik wody surowej V = 200 m3, zbiornik wód popłucznych V = 40 m3, technologię Stacji, instalacje sanitarne wewnętrzne w budynku, rurociągi zewnętrzne wod-kan na terenie SUW, roboty budowlane budynku stacji, roboty drogowe i remontowe ogrodzenia tereny stacji. 

Wspomniana inwestycja zakończy się pod koniec roku 2014 a w jej efekcie mieszkańcy Łochowa będą mogli korzystać z bardziej wydajnej stacji uzdatniania wody a przede wszystkim polepszy się jakość wody, jaka będzie dostarczana jej odbiorcom.

 

 

 

 

autor: A.Szcześnik


przejdź do archiwum wiadomości